• تهران -خیابان شریعتی - بالاتر از سه راه ملک - روبروی آتش نشانی - آرتارسانه
 • تلفن تماس: 02191303424

سرفصل های آموزش برنامه نویسی laravel

سرفصل های آموزش برنامه نویسی laravel

آشنایی با سرفصل های آموزش برنامه نویسی لاراول laravel

 • Laravel – Overview
 • Laravel – Installation
 • Laravel – Application Structure
 • Laravel – Configuration
 • Laravel – Routing
 • Laravel – Middleware
 • Laravel – Namespaces
 • Laravel – Controllers
 • Laravel – Request
 • Laravel – Cookie
 • Laravel – Response
 • Laravel – Views
 • Laravel – Blade Templates
 • Laravel – Redirections
 • Laravel – Working With Database
 • Laravel – Errors & Logging
 • Laravel – Forms
 • Laravel – Localization
 • Laravel – Session
 • Laravel – Validation
 • Laravel – File Uploading
 • Laravel – Sending Email
 • Laravel – Ajax
 • Laravel – Error Handling
 • Laravel – Event Handling
 • Laravel – Facades
 • Laravel – Contracts
 • Laravel – CSRF Protection
 • Laravel – Authentication
 • Laravel – Authorization
 • Laravel – Artisan Console
 • Laravel – Encryption
 • Laravel – Hashing
 • Understanding Release Process
 • Laravel – Guest User Gates
 • Laravel – Artisan Commands
 • Laravel – Pagination Customizations
 • Laravel – Dump Server
 • Laravel – Action URL

جهت ثبت نام ،با ما تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید