سرفصل های آموزش کد نویسی قالب سایت

آشنایی با سرفصل های آموزش کد نویسی قالب سایت

 

 • درس یکم: مقدمات Emmet

  • Emmet چیست و چه ضرورتی برای استفاده از آن می باشد؟
  • تفاوت Emmet با سایر زبان های Template Engine
  • آشنایی با Notepad++ و روش نصب و راه اندازی Emmet بر روی آن
  • آشنایی با Sublime Text و روش نصب و راه اندازی Emmet بر روی آن
  • آشنایی با Brackets و روش نصب و راه اندازی Emmet بر روی آن
  • آشنایی با Atom و روش نصب و راه اندازی Emmet بر روی آن
 • درس دوم: نوشتن کدهای HTML با استفاده از Emmet

  • ایجاد تگ های HTML
  • ایجاد یک باره چندین تگ
  • ایجاد تگ های تو در تو
  • ایجاد کلاس ها و آیدی ها
  • ایجاد تگ های پیچیده
  • ایجاد تگ های دارای مقادیر
  • ایجاد محتوای Lorem Ipsum
  • شماره گذاری اتوماتیک لیست ها
  • مدیریت Attributes تگ ها
  • ایجاد کدهای Bootstrap
  • ایجاد حالت های پیشرفته
 • درس سوم: نوشتن کدهای CSS با استفاده از Emmet و موارد تکمیلی

  • ایجاد کدهای CSS با استفاده از Emmet
  • آموزش کار با مستندات و Cheat Sheet
  • توسعه Emmet

جهت ثبت نام، با ما تماس بگیرید