انتشار اپلیکیشن تاچ ویترین در کافه بازار

اپلیکیشن تاچ ویترین

علی رقم انتشار اپلیکیشن تاچ ویترین در مدت ۶ ماه بصورت تبلیغات حضوری و تلگرامی مدیران آرتا رسانه، تصمیمات جدیدی را جهت انتشار این اپ در کافه بازار اتخاذ نمودند

این رویه جدید جهت شناساندن تاچ ویترین به افراد مختلف در همه جای ایران اسلامی است و امیدواریم همه در کنار هم از این تکنولوژی جدید و رایگان بهره ببریم