تعرفه سئو و بهینه سازی سایت

ما با تخصص و تجربه کافی میدانیم برای قرار گرفتن در صفحه اول گوگل چه باید کرد

برای بهینه سازی سایت شما و رسیدن به صفحه اول گوگل،چند پیشنهاد داریم

 

 

بسته خدمات سئو شماره ۱

1.400.000

1.100.000

ماهانه

 • آموزش مقدماتی اصول سئو
 • بررسی و آنالیز کلمات کلیدی
 • بهینه سازی 4 صفحه
 • یک رپورتاژ سایت با رتبه زیر 2000
 • ساخت 50 بک لینک
 • تولید 2 عدد محتوا
 • ساخت 1 وبلاگ با 50 محتوا
 • ساخت 2 شبکه اجتماعی
 • گوگل پلاس-لینکدین

بسته خدمات سئو شماره ۲

2.400.000

2.100.000

ماهانه

 • آموزش مقدماتی اصول سئو
 • بررسی و آنالیز کلمات کلیدی
 • بهینه سازی 8 صفحه
 • یک رپورتاژ سایت با رتبه زیر 1000
 • ساخت 150 بک لینک
 • تولید 4 عدد محتوا
 • ساخت 2 وبلاگ با 10 محتوا
 • ساخت 3 شبکه اجتماعی
 • گوگل پلاس و لینکدین-فیس بوک

بسته خدمات سئو شماره ۳

4.500.000

4.300.000

ماهانه

 • آموزش مقدماتی اصول سئو
 • بررسی و آنالیز کلمات کلیدی
 • بهینه سازی 16 صفحه
 • یک رپورتاژ سایت با رتبه زیر 500
 • ساخت 200 بک لینک
 • تولید 8 عدد محتوا
 • ساخت 3 وبلاگ با 15 محتوا
 • ساخت 4 شبکه اجتماعی
 • گوگل پلاس-لینکدین-فیس بوک-یوتیوب

تعرفه سئو براساس کلمه کلیدی

سئو سطح دشواری ۳

5.200.000

5.000.000

ماهانه

 • بهینه سازی سئو برای یک کلمه کلیدی
 • تولید محتوا اختصاصی
 • بهینه سازی سئو داخلی

سئو سطح دشواری ۲

3.200.000

3.000.000

ماهانه

 • بهینه سازی سئو برای یک کلمه کلیدی
 • تولید محتوا اختصاصی
 • بهینه سازی سئو داخلی

سئو سطح دشواری ۱

1.200.000

1.000.000

ماهانه

 • بهینه سازی سئو برای یک کلمه کلیدی
 • تولید محتوا اختصاصی
 • بهینه سازی سئو داخلی

تعرفه سئو پروژه ای - بسته ۱

خدمات سئو ۱۲ ماهه

1.500.000

1.200.000

ماهانه

 • بهینه سازی سئو 25 کلمه کلیدی
 • 240% افزایش بازدید کننده سایت
 • ارسال 12 گزارش سئو تفصیلی
 • بهینه سازی سئو داخلی
 • لینک سازی خارجی - بک لینک
 • لینک سازی داخلی
 • تولید محتوا
 • مدیریت سوشیال مدیا

خدمات سئو ۶ ماهه

1.600.000

1.400.000

ماهانه

 • بهینه سازی 20 کلمه کلیدی
 • 120% افزایش بازدیدکننده سایت
 • ارسال 6 گزارش سئو تفصیلی
 • بهینه سازی سئو داخلی
 • لینک سازی خارجی - بک لینک
 • لینک سازی داخلی
 • تولید محتوا
 • مدیریت سوشیال مدیا

خدمات سئو ۳ ماهه

1.700.000

1.500.000

ماهانه

 • بهینه سازی سئو 15 کلیمه کلیدی
 • 60% افزایش بازدید کننده سایت
 • ارسال 3 گزارش سئو تفصیلی
 • بهینه سازی سئو داخلی
 • لینک سازی خارجی- بک لینک
 • لینک سازی داخلی
 • تولید محتوا
 • مدیریت سوشیال مدیا

تعرفه سئو پروژه ای - بسته ۲

خدمات سئو ۱۲ ماهه

1.500.000

1.200.000

ماهانه

 • بهینه سازی سئو 25 کلمه کلیدی
 • 240% افزایش بازدید کننده سایت
 • ارسال 12 گزارش سئو تفصیلی
 • بهینه سازی سئو داخلی
 • لینک سازی خارجی - بک لینک
 • لینک سازی داخلی
 • تولید محتوا
 • مدیریت سوشیال مدیا

خدمات سئو ۶ ماهه

1.600.000

1.400.000

ماهانه

 • بهینه سازی 20 کلمه کلیدی
 • 120% افزایش بازدیدکننده سایت
 • ارسال 6 گزارش سئو تفصیلی
 • بهینه سازی سئو داخلی
 • لینک سازی خارجی - بک لینک
 • لینک سازی داخلی
 • تولید محتوا
 • مدیریت سوشیال مدیا

خدمات سئو ۳ ماهه

1.700.000

1.500.000

ماهانه

 • بهینه سازی سئو 15 کلیمه کلیدی
 • 60% افزایش بازدید کننده سایت
 • ارسال 3 گزارش سئو تفصیلی
 • بهینه سازی سئو داخلی
 • لینک سازی خارجی- بک لینک
 • لینک سازی داخلی
 • تولید محتوا
 • مدیریت سوشیال مدیا

تعرفه سئو پروژه ای - بسته ۳

خدمات سئو ۱۲ ماهه

3.400.000

3.200.000

ماهانه

 • بهینه سازی سئو 35 کلمه کلیدی
 • 400% افزایش بازدید کننده سایت
 • ارسال 12 گزارش سئو تفصیلی
 • بهینه سازی سئو داخلی
 • لینک سازی خارجی - بک لینک
 • لینک سازی داخلی
 • تولید محتوا
 • مدیریت سوشیال مدیا

خدمات سئو ۶ ماهه

3.600.000

3.400.000

ماهانه

 • بهینه سازی 30 کلمه کلیدی
 • 200% افزایش بازدیدکننده سایت
 • ارسال 6 گزارش سئو تفصیلی
 • بهینه سازی سئو داخلی
 • لینک سازی خارجی - بک لینک
 • لینک سازی داخلی
 • تولید محتوا
 • مدیریت سوشیال مدیا

خدمات سئو ۳ ماهه

3.700.000

3.500.000

ماهانه

 • بهینه سازی سئو 25 کلیمه کلیدی
 • 100% افزایش بازدید کننده سایت
 • ارسال 3 گزارش سدو تفصیلی
 • بهینه سازی سئو داخلی
 • لینک سازی خارجی- بک لینک
 • لینک سازی داخلی
 • تولید محتوا
 • مدیریت سوشیال مدیا