• تهران -خیابان شریعتی - بالاتر از سه راه ملک - روبروی آتش نشانی - آرتارسانه
 • تلفن تماس: 02191303424

سرفصل آموزش ICDL سطح دو پیشرفته

سرفصل آموزش ICDL سطح دو پیشرفته

آموزش ICDL سطح دو با نرم افزار های word , excel , power point

فصل اول : شروع کار با WORD 2016

 • آشنایی با واژه پرداز و انواع آن
 • اجرای برنامه word
 • آشنایی با محیط کار word
 • کارکردن با فایل های word
 • کار با چند سند
 • استفاده از راهنمای office
 • روشهای مشاهده سند
 • مشاهده و پنهان کردن کاراکتر های غیرقابل چاپ
 • استفاده از ابزارذره بین
 • آشکار یا پنهان کردن نوار ابزار ها
 • تنظیمات اسناد
 • خصوصیات سند

فصل دوم : ویرایش سند

 • ایجاد و ویرایش متن ساده
 • آشنایی با اصول تایپ سریع
 • درج علاءم ویژه
 • کاربا فایل های علایم
 • کاربا کاراکترهای ویژه
 • جابحایی و حرکت در متن
 • انتخاب اطلاعات
 • کار با فرامین منوی Edit

فصل سوم : قالب بندی

 • قالب بندی متن
 • قالب بندی پاراگراف
 • قالب بندی سند

فصل چهارم : کار با اشیاء

 • آشنایی با جدول و کاربرد آن
 • ترسیم اشیای ساده
 • درج ClipArt
 • درج تصاویر
 • درج نمودار به سند
 • ایجاد پیوند بین فایل ها
 • انتخاب و تغییراندازه عناصرمختلف
 • کپی و انتقال وحذف عناصر مختلف
 • فصل پنجم : ادغام پستی
 • آشنایی با کاربرد ادغام پستی
 • عناصر ادغام پستی
 • مراحل ادغام پستی
 • آماده کردن نامه فرم
 • آماده کردن منبع داده ها
 • وارد کردن فیلدهای ادغام
 • مشاهده پیش نمایش نامه های ادغام شده
 • کامل شدن ادغام وچاپ نامه های ادغام شده
 • نوارادغام پستی

فصل ششم : آماده سازی و چاپ

 • آماده سازی
 • کنترل غلط های املایی
 • کنترل غلط های گرامری
 • مشاهده پیش نمایش چاپ
 • چاپ قسمت انتخاب شده از متن
 • چاپ چند صفحه از متن
 • چاپ صفحه جاری
 • چاپ صفحات زوج یا فرد
 • چاپ بر روی پاکت نامه و برچسب ها

فصل هفتم : شروع کار با Excel 2016

 • آشنایی با کاربرد و مفاهیم اولیه صفحه گسترده
 • اجرای برنامه Excel
 • بستن برنامه Excel
 • بازکردن فایل صفحه گسترده
 • بازکردن چند فایل صفحه گسترده
 • ایجاد یک فایل صفحه گسترده جدید
 • ذخیره کردن فایل صفحه گسترده
 • بستن فایل صفحه گسترده
 • خروج از نرم افزار Excel
 • سوءیچ کردن بین چند فایل باز صفحه گسترده
 • استفاده از ابزارذره بین
 • آشکار یا پنهان کردن نوار ابزارهای داخلی

فصل هشتم : سلول ها

 • انواع داده در Excel
 • ورود داده ها در Excel
 • انتخاب سلول ها
 • درج سلول ،سطرها یا ستون جدید
 • پنهان و آشکار کردن سطرها یا ستون ها
 • حذف سلول ها ،سطرها وستون ها
 • تغییر عرض ستون ها و ارتفاع سطرها
 • تقسیم برگه به چند قسمت و ثابت کردن انها
 • ویرایش داده ها
 • استفاده از دستورات UndoوRedo
 • Cut،Copy وpaste سلولها
 • جستجو و جایگزینی داده ها
 • مرتب کردن لیستها

فصل نهم : مدیریت کتاب کار

 • انتخاب عنوان برگه ها
 • افزودن برگه جدید
 • حذف برگه
 • تغییر نام برگه
 • کپی یا انتقال برگه ها
 • تنظیمات کتاب کار

فصل دهم : فرمول ها وتوابع

 • فرمول ها
 • تابع
 • ارجاع
 • استفاده از توابع مرسوم
 • درج توابع با دکمه
 • خطا در فرمول ها

فصل یازدهم : قالب بندی

 • قالب بندی متن
 • قالب بندی مقادیر
 • تنظیمات تراز بندی و جهت محتویات سلولها
 • افزودن کادر به سلول
 • تغییر رنگ و طرح زمینه سلول ها
 • استفاده از نقاش قالب بندی
 • نمایش یا مخفی کردن خطوط شبکه ای سلولها

فصل دوازدهم : نمودار

 • آشنایی با انواع نمودار های Excel
 • آشنایی با قسمت های نمودار
 • ایجاد نمودار
 • کپی و انتقال نمودار
 • تغییراندازه نمودار
 • حذف نمودار
 • قالب بندی و ویرایش عناصر نمودار
 • تغییر نوع نمودار
 • تغییرعنوان نمودار، خطوط شبکه و جدول داده

فصل سیزدهم : آماده سازی و چاپ

 • تنظیم حاشیه های برگه ها جهت چاپ
 • تغییر اندازه کاغذ و مقیاس چاپ
 • ایجاد سر صفحه ،پا صفحه و شماره صفحه
 • تعیین ناحیه چاپ برگه
 • کنترل شکستگی صفحات
 • چاپ خطوط مشبک و تکرار عنوان برگه ها در هنگام چاپ
 • تنظیمات پیشرفته چاپ

فصل چهاردهم : مفاهیم اولیه پایگاه داده

 • پایگاه داده با بانک اطلاعاتی چیست ؟
 • آشنایی با مفهوم ایندکس
 • طراحی بانک اطلاعاتی
 • اجرای نرم افزار Access
 • بازکردن و بستن یک بانک اطلاعاتی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی جدید
 • بستن بانک اطلاعاتی
 • آشنایی با نماهای مختلف اشیاء بانک اطلاعاتی

فصل پانزدهم : جدول (TABLE)

 • ایجاد جدول
 • افزودن ، ویرایش و حذف رکوردهای جدول
 • تعیین کلید اصلی جدول
 • تغییر ساختار جدول
 • کپی کردن ساختار جدول
 • حذف جدول
 • ایجاد رابطه بین جدول
 • تعیین قوانین جامعیت

فصل شانزدهم : فرم

 • آشنایی با فرم
 • ایجاد فرم با استفاده از ویزارد
 • استفاده از فرم
 • ایجاد فرم به کمک Auto From
 • طراحی فرم در نمای Design
 • ایجاد فرم های شامل زیر فرم
 • حذف فرم

فصل هفدهم : بازیابی اطلاعات

 • جستجوی اطلاعات
 • فیلتر کردن جدول
 • آشنایی با مفهوم Query
 • مرتب کردن صعودی و نزولی جداول

فصل هجدهم : گزارش

 • آشنایی با مفهم گزارش
 • ایجاد گزارش با استفاده از Auto Report
 • ایجاد گزارش با استفاده از ویزارد
 • تغییر چیدمان و ویرایش گزارش
 • گروه بندی و مرتب سازی داده ها
 • ایجاد فیلد محاسباتی در گزارش
 • حذف گزارش

فصل نوزدهم : آماده سازی و چاپ

 • آماده سازی برای چاپ
 • تنظیمات چاپ

فصل بیستم : شروع کار با power Point 2016

 • آشنایی با نرم افزار ارائه مطالب
 • فایل ارائه مطالب
 • اسلاید
 • اجرای نرم افزار Power Point
 • بستن نرم افزار Power Point
 • باز کردن فایل ارائه مطالب
 • ایجاد فایل ارائه مطالب
 • ذخیره کردن فایل ارائه مطالب
 • بستن فایل ارائه مطالب
 • خروج از نرم افزار Power Point
 • سوئیچ کردن بین چند فایل باز ارائه مطالب

فصل بیست و یکم : طراحی ارائه (presentation)

 • نماهای ارائهPresentation View
 • اسلاید ها
 • Master Slide
 • درج سرصفحه و پا صفحه

فصل بیست ودوم : قالب بندی متن و تصویر

 • درج متن
 • ویرایش متن اسلاید ها
 • قالب بندی متن اسلاید ها
 • درج ClipArt
 • درج تصاویر

فصل بیست و سوم : ترسیم نمودار و اشکال گرافیکی

 • ایجاد نمودار
 • نمودار سازمانی
 • ترسیم اشیاء هندسی

فصل بیست و جهارم : افکت های نمایش اسلاید

 • استفاده از گذار اسلاید ها
 • متحرک سازی متن و تصاویر
 • نمایش و پنهان کردن سلاید
 • کپی ،انتقال و حذف اسلاید ها
 • آماده سازی و نمایش اسلاید ها

فصل بیست و پنجم : آماده سازی و چاپ

 • کنترل غلط های املایی
 • افزودن نکات گوینده به اسلاید
 • تنظیمات صفحه
 • چاپ

دیدگاهتان را بنویسید