• زنجان - بلوار استقلال - خیابان علی مصطفوی - پلاک ۳۶
  • تلفن تماس: 024-33551050

نمونه قرارداد تولید محتوا

نمونه قرارداد تولید محتوا

این قرارداد فی ما بین ……………………………………. نام پدر : …………………….  کد ملی : ………………………..        

نشانی: ………………………………………………………………………………………………………………………………

تلفن : ………………………… که در این قرارداد کافرما نامیده می شود از یک سو و مجتمع فرهنگی دیجیتال آرتا رسانه زنجان به نشانی زنجان، بلوار استقلال، خیابان شهید علی مصطفوی پلاک ۳۶ و شماره تماس ۳۳۵۵۱۰۵۰-۰۲۴ که در این قرارداد مجری نامیده می شود از سوی دیگر منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد :

 ساخت و تولید …… دقیقه موشن گرافیک به سبک فلت شامل

(بر اساس مستند امکان سنجی):

فاز ۱- نگارش سناریو

فاز ۲-تصویرسازی، متحرک سازی و کارگردانی

فاز ۳- صداگذاری، مونتاژ نهایی

تبصره : شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت بیعانهاز سوى كارفرما به مجری و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.

ماده ۲ – مدت قرارداد و زمانبندی:

  مدت قرارداد از تاریخ عقد قرارداد و واریز پیش پرداخت به مدت حداکثر ………. روز کاری که به شرح ذیل تفکیک می گردد:

          – ارائه مراحل پیش تولید پروژه (فاز۱) توسط مجری حداکثر  تا ………. ساعت کاری روز پس از عقد قرارداد. 

          – بررسی، اظهار نظر و تأییدیه توسط کارفرما، حداکثر تا ………. ساعت  بعد از ارائه مراحل پیش تولید (فاز۱)

ماده ۳ : مبلغ قرارداد و شیوه پرداخت :

  1. مبلغ کل قرارداد به ازای هر دقیقه ……………….. ریال، معادل ………………………… تومان می باشد که توسط کارفرما به مجری پرداخت و کلیه کسورات قانونی بر عهده کارفرما می باشد.

          قسط اول :

مبلغ  ……………….. ریال، معادل ………………………………………….. تومان، در زمان عقد قرارداد

          قسط دوم :

مبلغ  ……………….. ریال، معادل ………………………………………….. تومان، پس از ارائه فاز اول (نگارش سناریو) از سوی مجری

          قسط پایانی :

مبلغ  ……………….. ریال، معادل ………………………………………….. تومان، پس از ارائه فاز ۲ توسط مجری و ارائه اصلاحات توسط کارفرما

تبصره: این مبلغ بدون محاسبه حق بیمه لحاظ شده و پرداخت حقوق قانونی بیمه بر عهده کارفرما می باشد.

۲- در تمامی مراحل، رضایت هر دوطرف قرارداد جزء شروط لازمه برای ادامه و در نهایت اتمام پروژه می باشد.

۳- کارفرما موظف است کلیه تعهدات مالی را که در قرارداد قید شده است انجام داده و طبق زمان انجام پروژه تسویه حساب نماید و چنانچه درحین اجرای پروژه بنا به هر دلیلی زمان پروژه طولانی گردید، به میزان پیشرفت پروژه، پرداخت ها انجام خواهد شد.

۳- مبلغ تعیین شده برای مدت زمان یک دقیقه تولید موشن گرافیک می باشد در صورت کسر یا اضافه شدن زمان، طبق تغییرات، محاسبات مالی انجام می پذیرد.

۴-  اگر سناریو از جانب کارفرما به مجری تحویل و مدت زمان دقایق آن رُند نباشد، ثانیه های اضافه، یک دقیقه کامل محاسبه می گردد. (مثلاً اگر ۳ دقیقه و ۲۴ ثانیه موشن تولید شود، چهار دقیقه محاسبه می شود)

۴- در صورتی که در حین انجام کار و در هر مرحله، کارفرما یا مجری از انجام کار منصرف شوند باید بیست درصد بیش از کل کار انجام شده یا مبلغ پرداخت شده را به عنوان ضرر و زیان به طرف مقابل بپردازد.

ماده ۴ : تاخیر :

هر دو طرف متعهد می گردند در صورت داشتن دلایل قابل قبول (مثل مشکلات درون سازمانی، سخت افزاری و…) تأخیری در انجام تعهدات حاصل شد قبلاً به اطلاع یکدیگر برسانند تا زمان انجام پروژه با توافقی جدید مشخص شود.

ماده ۵ : تعهدات کارفرما :

کارفرما متعهد می گردد پس از مطالعه کامل قرارداد حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت تأییدیه، اصلاحیه و یا انصراف قطعی خود را صادر نموده و به مجری تحویل نماید.

کارفرما متعهد می گردد که کلیه اطلاعات لازم جهت تهیه متن، سناریو، پیشنهادات و نظرات قطعی خود را قبل از شروع تولید موشن گرافیک به صورت مکتوب به مجری ارائه نماید و در حین انجام مراحل تولید در زمان های مورد نیاز همکاری های مناسب و سریع را با مجری داشته باشد تا در تاریخ تحویل موضوع قرارداد تأخیری صورت نگیرد.

طبق این قرارداد کارفرما موظف است پس از ارائه هر فاز از سمت مجری حداکثر در مدت زمان ۲۴ ساعت، اصلاحات یا تأییدیه های لازم را به طور کامل در اختیار مجری قرار دهد. اصلاحات مورد نیاز برای هر کار فقط دو بار انجام شده و بعد از آن شامل هزینه ای برابر با ۱۰ درصد کل مبلغ کل کار خواهد شد.

کارفرما متعهد می گردد که مبالغ ذکر شده در این قرارداد را مطابق با ماده ۳ پرداخت نماید تا مجری جهت انجام موضوع قرارداد با مشکل مواجه نگردد.

کارفرما موظف است که از مراکز مختلف، استعلام قیمت گرفته و با اطلاع کامل از قیمت های موجود در بازار، اقدام به عقد و امضای قرارداد نماید.

در صورت تمایل به استفاده از رنگ خاص در کار تولید شده، کارفرما موظف به ارائه کد هگزادسیمال رنگ به مجری می باشد.

کارفرما، این حق را به مجری داده که موشن گرافیک تولیده شده را به عنوان نمونه کار برای دیگران (سایت و ارسال خصوصی) به نمایش بگذارد.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما بوده و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت می گردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به مجری می‌باشد.

در تمامی مراحل (سفارش، بررسی و اعلام نظر بر روی اتودها و یا درخواست طراحی اتود جدید) کارفرما موظف است موارد مورد نیاز را به صورت شفاف و مشخص به مجری انتقال دهد. مواردی همچون زیبا، شیک، بهتر و موارد مشابه از سوی کارفرما اعلام نخواهد شد، چرا که این صفات گویای لازم جهت طراحی را نداشته و بر اساس سلیقه افراد متفاوت می باشد.

متون و موارد ارسالی از سوی کارفرما به مجری، نهایی محاسبه شده و در صورت نیاز به ویرایش و یا تغییر آنها کارفرما موظف به پرداخت هزینه جداگانه برای این موارد می باشد.

نوشتن سناریو بر عهده کارفرما می باشد، مگر آنکه این خدمات در موضوع قرار داد آمده باشد.

ماده ۶ : تعهدات مجری :

کلیه هزینه های مربوط به ساخت موشن گرافیک و تجهیزات مورد نیاز فنی به عهده مجری خواهد بود.

کلیه اطلاعاتی که توسط مشتری در اختیار مجری قرار می گیرد محرمانه بوده و مجری موظف به حفظ و نگهداری اطلاعات داده شده می باشد و حق انتقال به غیر را ندارد.

مجری موظف است که پروژه نهایی را در ابعاد 1920 پیکسل در 1080 پیکسل با فرمت MP4 به کارفرما تحویل دهد.

مجری متعهد می گردد کلیه موارد اعلام شده از سوی کارفرما را در موشن گرافیک رعایت نماید.

در صورتی که در مستند امکان سنجی اعلام شده که فایل لایه باز کار موشن گرافیک مورد نیاز کارفرما می باشد، مجری موظف به ارسال فایل لایه باز در زمان تحویل فایل نهایی می باشد.

فایل نهایی تنها یک بار برای کارفرما ارسال خواهد شد و امکان ارسال مجدد و یا نگهداری فایل ها از سوی مجری وجود ندارد.

در موشن گرافیک تولید شده تنها مواردی که در مستند امکان سنجی وارد شده باشند، اعمال شده و مجری موظف به طراحی و یا افزودن هیچ مورد دیگری که از سوی کارفرما پس از عقد قرارداد اعلام شود نیست.

ماده ۷ : نماینده کارفرما :

کارفرما به منظور وحدت رویه در مراحل مختلف اجرای قرارداد یک نفر را کتباً به عنوان نماینده تام الاختیار در این قرارداد معرفی می نماید.

تبصره : نماینده کارفرما  ناظر بر حسن اجرای قرارداد و منعکس کننده کلیه نظرات فنی و هنری مشتری بوده و کلیه مذاکرات و مکاتبات فی مابین در طول اجرا و در مراحل مختلف توسط وی صورت خواهد گرفت.

ماده ۸ : نماینده مجری :

مجری موظف است پس از عقد قرارداد یک نفر نماینده به عنوان مسئول هماهنگی و در صورت نیاز یک نفر به عنوان مدیر پروژه به کارفرما معرفی نماید.

ماده ۹ : فورس ماژور :

درموارد فورس ماژور (بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه) به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید. در این شرایط بر اساس مرحله پیشرفت کار، کارفرما موظف به پرداخت هزینه تا آن مرحله به مجری می باشد. در صورتی که عدم امکان در شرایط فورس ماژور از سوی مجری اعلام شده باشد، مجری موظف به بازگرداندن کلیه مبلغ پرداخت شده از سوی کارفرما است.

ماده ۱۰ : فسخ قرارداد :

قرارداد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.

فسخ قرارداد تنها در صورت بروز موارد اعلام شده در ماده فورس ماژور امکان پذیر می باشد.

کارفرما در صورت فسخ قرارداد، موظف به پرداخت مبلغ کامل قرار داد می باشد.

ماده ۱۱ : تمدید قرارداد :

تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده ۱۲ : سلب حق واگذاری :

مجری بدون اجازه کتبی کارفرما حق واگذاری کلی و جزئی تعهدات خود در قبال قرارداد را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ندارد.

ماده ۱۳ : قوانین حاکم بر قرارداد :

قوانين جمهوري اسلامي ايران حاکم بر اين قرارداد خواهد بود. طرفين مکلفند کليه قوانين مملکتي و مقررات و نظامات و آئين‌نامه‌هاي جاري کشور را رعايت نمايند. در هيچ صورتي طرفين نمي توانند با عذر عدم اطلاع از قوانين و مقررات مزبور متعذر گردند.

ماده ۱۴ : حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف، جهت رفع آن، کارفرما موظف است بدواً نسبت به اعلام موضوع به واحد روابط عمومی یا دفتر مدیریت مجتمع فرهنگی دیجیتال آرتارسانه زنجان، اقدام نموده و رسید کتبی دریافت نماید تا موضوع مورد رسیدگی واقع گردد و در صورت عدم حصول نتیجه پس از ۱۵ روز کاری، طرفین می توانند مشکل را در حضور داور مرضی الطرفین پذیرفته شده از هر دو رسیدگی نمایند و حق شکایت و یا درخواست حکم به سایر مراجع را نخواهند داشت.

ماده ۱۵ : اجرای قرارداد :

این قرارداد در ۱۵ ماده و ۲ نسخه که هر کدام حکم واحد دارد، تنظیم گردیده که پس از امضا، طرفین ملزم به رعایت کلیه موارد مذکور در آن می باشند.

مستند امکان سنجی
تصاویر متحرک ⃝  دارد ⃝  ندارد
صدای گوینده از سوی مجری ⃝  دارد ⃝  ندارد
موزیک پس زمینه ⃝  دارد ⃝  ندارد
صدای حرکت اشیاء ⃝  دارد ⃝  ندارد
سناریو از سوی مجری ⃝  دارد ⃝  ندارد
سناریو از سوی کارفرما ⃝  دارد ⃝  ندارد
درخواست فایل لایه باز ⃝  دارد ⃝  ندارد
کد رنگ دلخواه کارفرما ⃝  دارد ⃝  ندارد
تصویر خاص از سوی کارفرما ⃝  دارد ⃝  ندارد
صدای خاص از سوی کارفرما ⃝  دارد ⃝  ندارد

                                     نام و امضاء مشتری                                               نام و امضاء مجری

question