• زنجان - بلوار استقلال - خیابان علی مصطفوی - پلاک ۳۶
  • تلفن تماس: 024-33551050

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

حضور سرکار خانم سلجوقی ( مجری برنامه آلاچیق ) در مرکز آرتارسانه

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

 

نمایی از حضور تیم فیلمبرداری صدا و سیمای شبکه استانی اشراق در مجتمع فرهنگی دیجیتال استانی آرتارسانه زنجان

 

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

انتخاب مدیریت مجتمع فرهنگی دیجیتال استانی آرتارسانه زنجان مهندس مریم گوهرزاد به عنوان جوان شایسته

در برنامه تلویزیونی نسل جوان شبکه استانی اشراق

 

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

حضور مدیریت مجتمع فرهنگی دیجیتال استانی آرتارسانه زنجان مهندس مریم گوهرزاد در استودیو برنامه تلویزیونی نسل جوان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

غرفه مجتمع فرهنگی دیجیتال استانی آرتارسانه زنجان در نمایشگاه دستاوردهای شبکه ملی فرهنگ

واقع در ساختمان وزارت ارشاد

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

پخش قطعاتی از فیلم های ضبط شده از فعالیت مجتمع فرهنگی دیجیتال استانی آرتارسانه زنجان در زمان و مکان مختلف در برنامه تلویزیونی نسل جوان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

کارگاه موفقیت در کسب و کار اینترنتی، توسط مجتمع فرهنگی دیجیتال آرتا رسانه زنجان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

کارگاه موفقیت در کسب و کار اینترنتی، توسط مجتمع فرهنگی دیجیتال آرتا رسانه زنجان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

کارگاه موفقیت در کسب و کار اینترنتی، توسط مجتمع فرهنگی دیجیتال آرتا رسانه زنجان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

کارگاه سبک زندگی ایرانی و اسلامی، توسط مجتمع فرهنگی دیجیتال آرتا رسانه زنجان در محل مجتمع فرهنگی دیجیتال

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

کارگاه فرهنگ سازی روابط دختر و پسر در فضای مجازی و آسیب شناسی آن، توسط مجتمع فرهنگی دیجیتال آرتارسانه زنجان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

تصاویر برگزاری دوره  تخصصی فتوشاپ کامپیوتر توسط مجتمع فرهنگی دیجیتال آرتا رسانه زنجان

( ویژه دانشجویان رشته معماری دانشگاه زنجان در محل مجتمع فرهنگی دیجیتال )

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

تصاویر برگزاری دوره  تخصصی فتوشاپ کامپیوتر توسط مجتمع فرهنگی دیجیتال آرتا رسانه زنجان

( ویژه دانشجویان رشته معماری دانشگاه زنجان در محل مجتمع فرهنگی دیجیتال )

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

حضور در نمایشگاه الکامپ زنجان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

حضور در نمایشگاه الکامپ زنجان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

آماده سازی غرفه مجتمع فرهنگی دیجیتال آرتا رسانه زنجان در نمایشگاه الکامپ زنجان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

برگزاری کارگاه تخصصی کامپیوتر توسط مجتمع فرهنگی دیجیتال آرتا رسانه زنجان (دوره گراف پد و اکسل پیشرفته برای دانشجویان و کارکنان علوم پزشکی زنجان – دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان )

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

برگزاری کارگاه تخصصی کامپیوتر توسط مجتمع فرهنگی دیجیتال آرتا رسانه زنجان (دوره گراف پد و اکسل پیشرفته برای دانشجویان و کارکنان علوم پزشکی زنجان – دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان )

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

برگزاری کارگاه تخصصی کامپیوتر توسط مجتمع فرهنگی دیجیتال آرتا رسانه زنجان (دوره گراف پد و اکسل پیشرفته برای دانشجویان و کارکنان علوم پزشکی زنجان – دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان )

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

جلسه مسئولین مراکز فرهنگی دیجیتال استان در مرکز دیجیتال آرتا رسانه و بررسی مشکلات موجود در حوزه دیجیتال و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مشکلات موجود

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

جلسه مسئولین مراکز فرهنگی دیجیتال استان در مرکز دیجیتال آرتا رسانه و بررسی مشکلات موجود در حوزه دیجیتال و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مشکلات موجود

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

تصاویرکارگاه های آموزشی دیجیتال و فعالیت های آرتا رسانه

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

کارگاه آموزش دیجیتال مارکتینگ در زنجان

دیدگاهتان را بنویسید

question