• تهران - تهرانپارس - فلکه دوم - خیابان میرزاد - نبش پارک بهارک - آرتارسانه
  • تلفن تماس: 09193426251

برند سازی

دیجیتال مارکتینگ

برند سازی چیست؟

یکی از اهداف دیجیتال مارکتینگ برند سازی است. برند سازی به این مفهوم است که شما محصول خود را چنان به مردم بشناسانید که به عنوان یک برند در اذهان شناخته شود.

اهداف برند سازی

برند سازی با هدف افزایش کسب و کار و درآمد انجام می گیرد که در نتیجه بهبود کیفیت خدمات می باشد.

استراتژی برندینگ

استراتژی یعنی برنامه و ترفندهایی که بر اساس آن قرار است برند سازی را به نحو احسنت انجام دهیم.

برند سازی چیست؟
https://artarasaneh.ir/wp-content/uploads/2020/01/why-choose-img1-1.png

چرا باید برند سازی کنیم؟

برای اینکه بتوانید برند سازی کنید باید ویژگی های خاصی داشته باشید که رقیبان شما ان ها را ندارند یا در ان موارد ضعیفتر عمل می کنند.

question