• زنجان - بلوار استقلال - خیابان علی مصطفوی - پلاک ۳۶
  • تلفن تماس: 024-33551050

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

به تمام فعالیت های تبلیغاتی که با ابزارهای دیجیتالی چه به صورت آنلاین و چه آفلاین انجامی شود دیجیتال مارکتینگ می گویند.

دیجیتال مارکتینگ آنلاین چیست؟

به تبلیغات با استفاده موبایل، ایمیل، شبکه ای اجتماعی سایت ها، دیجیتال مارکتینگ آنلاین می گویند.

دیجیتال مارکتینگ آفلاین چیست؟

به تبلیغات از طریق تلوزیون،رادیو و استندهای چراغی و تابلوهای فلکسی، دیجیتال مارکتینگ آفلاین می گویند.

دیجیتال مارکتینگ چیست؟
https://artarasaneh.ir/wp-content/uploads/2020/01/why-choose-img1-1.png

دوره های آموزشی دیجیتال مارکتینگ در آرتا رسانه

آرتا رسانه در رستای کمک به بهبود سطح شما در عرصه ی دیجیتال مارکتینگ، در نظر دارد دوره های آموزشی آنلاین برگزار کند.

question