ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    لطفا تمامی درخواست های خود را از طریق سیستم تیکت اعلام بفرمایید

    بسیار خب

    ارسال تیکت

    دسته یا دپارتمان

    مشکل شما در مورد کدام دسته یا دپارتمان است؟