آموزش google webmaster +تصاویر آموزشی

در قسمت اول آموزش ابزار google webmaster با تعدادی از گزینه های پیشخوان ابزار گوگل سرچ کنسول آشنا شدید. از جمله ثبت سایت مپ و گزارش های performance و سایر موارد. در ادامه با بقیه گزینه های پیشخوان گوگل سرچ کنسول را خواهید آموخت. در جلسه ی آموزش google webmaster مطالب زیر را یاد می

ادامه مطلب