سرفصل های آموزش فتوشاپ

آشنایی با سرفصل های آموزش فتوشاپ   معرفی نرم افزار تصویر دیجیتال چیست؟ نحوه تهیه تصویر دیجیتال عوامل موثر در کیفیت تصویر باز کردن چند فایل هم زمان مدیریت پنجره های نمایش تصویر مدیریت پنل ها مدیریت نمایش تصویر (بزرگنمایی) استفاده از ابزار ذره بین پنل Navigator کلیدهای میانبر بزرگ نمایی حالت های مختلف نمایش

ادامه مطلب