سرفصل های آموزش کورل

آشنایی با سرفصل های آموزش طراحی با کورل   آشنایی با انواع نرم افزارهای گرافیکی آشنایی با محیط کار کورل کاربردهای ابزار Pick tool انتخاب شکل جابجایی بزرگ و کوچک کردن شکل اریب کردن (Skew) دوران قرینه (Mirror) ابزارهای ترسیمی ابزار مستطیل (Rectangle tool) ابزار مستطیل سه نقطه ای (۳-Point Rectangle) ابزار بیضی (Ellipse) ابزار

ادامه مطلب