Moodle چیست؟ چه کاربردی دارد؟

Moodle یک سیستم مدیریت دوره (CMS) باز متن است که در دانشگاه ها، مدارس، تجارت و همچنین آموزش های خصوصی برای افزودن تکنولوژی وب به دوره های آموزشی استفاده می شود. این سیستم امروزه در بیش از هزاران سازمان آموزشی در سرسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. Moodle بصورت رایگان روی وب در دسترس

ادامه مطلب