رتبه الکسا چیست و چگونه محاسبه می شود؟

رقابت یکی از دلایلی است که می تواند افراد را به سمت پیشرفت سوق دهد. هدف از رقابت کسب رتبه های برتر در هر زمینه ای است که رقابت در آن صورت می گیرد. این زمینه ها می توانند درسی، ورزشی یا علمی باشند. اما با توجه به این که دنیا با سرعت زیادی به

ادامه مطلب