CMS(سیستم مدیریت محتوا) چیست؟

چرا باید از CMS استفاده کرد؟ سوال خوبی است. ما هزاران سال است که کلاس ها را بدون شبکه اینترنتی و وب کنترل می کنیم. گچ و صحبت کردن روش غالب در آموزش می باشد و کلاس ها رو در رو بیشتر تاثیر گذار است. موارد ذکر شده در بالا در سال های اخیر یکی

ادامه مطلب