مودل و دلایل استفاده از آن در سیستم آموزشی

در مباحث قبل راجع به اینکه “مودل چیست” صحبت کرده ایم. مودل یکی از منابع آزاد می باشد، بر مبنای فلسفه یادگیری درستی بنا شده است و جمع بزرگی، توسعه و حمایت آن را به عهده می گیرد. از نظر مجموعه خصیصه ها، قابل رقابت با سیستم های تجاری بزرگ است و به راحتی می

ادامه مطلب