مهندس مریم گوهرزاد

مهندس مریم گوهرزاد

مدیر عامل
09198457358

مریم گوهرزاد : مهندس نرم افزار

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

مدرس دانشگاه

متخصص حوزه اپلیکیشن های موبایل و وب مستر