• زنجان - بلوار استقلال - خیابان علی مصطفوی - پلاک ۳۶
 • تلفن تماس: 024-33551050

سرفصل های آموزش برنامه نویسی اندروید

سرفصل های آموزش برنامه نویسی اندروید

آشنایی با سرفصل های آموزش برنامه نویسی اندروید

درس یکم: تنظیمات اولیه برنامه Android Studio، شبیه ساز و اولین پروژه در اندروید

درس دوم: آشنایی با چینش عناصر در اندروید و TextView

درس سوم: آشنایی با رنگ ها و ابزار Button

  • کار با رنگ ها در اندروید
  • کار با Button
  • تعریف رویداد Click و longClick برای Button

درس چهارم: آشنایی با چرخه حیات اکتیویتی در اندروید

  • تعریف اکتیویتی جدید
  • جابجایی بین اکتیویتی ها
  • چرخه حیات اکتیویتی

درس پنجم: منوها در اندروید

  • تعریف منو از طریق XML
  • تعریف منوها به صورت دینامیک – از طریق برنامه نویسی
  • تعریف ساختار منو و زیرمنو
  • تعریف عملکرد هر گزینه از منو

درس ششم: آشنایی با EditText در اندروید

  • بررسی ویژگی های مختلف هر EditText از جمله نوع ورودی، تعداد کاراکتر ورودی، رنگ متن، متن راهنما و …
  • تعریف TextWatcher برای بررسی تغییرات متن هر EditText

درس هفتم: آشنایی با چینش های مختلف عناصر در اندروید

  • آشنایی با چینش نسبی RelativeLayout
  • آشنایی با چینش خطی Linear Layout
  • نمونه طراحی یک فرم از عناصر مختلف

در صورتی که مایل به یادگیری برنامه نویسی ios باشید می توانید جهت مشاهده سرفصل های آموزشی، کلیک کنید.

درس هشتم: طراحی یک فرم برای ورود اطلاعات

  • طراحی فرم
  • استفاده از عناصر روی فرم
  • اعتبار سنجی فرم
  • دریافت اطلاعات وارد شده در فرم

درس نهم: آشنایی با Intent

  • دریافت اطلاعات فرم و جابجایی اطلاعات بین دو اکتیویتی با استفاده از اینتنت
  • استفاده از اینتنت برای درخواست پاسخ از اکتیویتی ثانویه
  • مثال های کاربردی دیگر اینتنت: – باز کردن صفحه پیام رسانی با متن آماده – باز کردن وب سایت – باز کردن شماره گیر اندروید برای تماس

درس دهم: آشنایی با GridLayout و ImageView در اندروید

  • آشنایی با چینش جدولی در اندروید
  • آشنایی با ImageView و ویژگی های آن
  • اجرای انیمیشن های ساده و ترکیبی برای نمایش تصاویر در اندروید

درس یازدهم: پروژه – ساخت بازی Connect3 در اندروید

درس دوازدهم: صوت و تصویر در اندروید

  • پخش ویدئو در اندروید
  • پخش صوت در اندروید
  • آشنایی با ابزار seekBar
  • ساخت یک پلیر ساده و ابتدایی در اندروید

درس سیزدهم: دیالوگ در اندروید

  • آشنایی با ProgressDialog در اندروید و بررسی ویژگی های آن
  • آشنایی با AlertDialog حاوی پیام
  • نسبت دادن دکمه های مختلف برای AlertDiaog
  • AlertDialog برای انتخاب یک گزینه یا چند گزینه توسط کاربر
  • Dialog با ظاهر دلخواه

درس چهاردهم: لیست ها در اندروید

  • ابزار ListView برای نمایش عناصر لیست
  • لیست ساده و اولیه در اندروید
  • افزودن به عناصر لیست
  • حذف عناصر

درس پانزدهم: لیست اختصاصی

  • طراحی ظاهر هر سطر از لیست شامل عکس، متن و گزینه های مختلف
  • نوشتن Adapter اختصاصی برای لیست

درس شانزدهم: آشنایی کامل با Toast و پروژه شخصی سازی Toast در اندروید

درس هفدهم: ابزار RadioButton

  • ابزار RadioButton و ویژگی های آن
  • مرتبط کردن چند RadioButton به یکدیگر با استفاده از RadioGroup
  • دریافت گزینه انتخاب شده
  • شخصی سازی و دادن Style به هر گزینه با استفاده از XML drawable

درس هجدهم: آشنایی با RatingBar در اندروید

درس نوزدهم: آشنایی با Spinner ساده و طراحی Spinner اختصاصی در اندروید

جهت ثبت نام،با ما تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

question